Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Blåbärsskogen
c/o JM AB
169 82 Stockholm

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen. 

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare SBC på: 
kundtjanst@sbc.se 0771-722 722 (vardagar 07.00-21.00)